Formandens beretning

Formandens beretning 2022

Formandens beretning for Køge Bugt Basketball, Generalforsamling 30. marts 2022

 

Hvilken sæson? Køge Bugt Basket har haft massiv fremgang på alle hold, vi har haft gode sociale events, vi har fået engageret hjælpetrænere fra ungdomsårrækkerne og vi ser frem mod en spændende afslutning af den nuværende sæson.

2021 startede med nogle kedelige måneder for hele foreningslivet i Danmark, dette inklusive vores forening. Men vi holdte stand og mødte stor opbakning fra alle hold, hvor vi trods manglende træning så at forældre tilstadighed valgte at støtte klubben.

Vi begyndte i det tidlige forår at træne udendørs med street-basket på forskellige lokationer, hvor glæden hos spillerne ikke var til at tage fejl af – ja selv snevejret holdte os ikke tilbage.

Bestyrelsen valgte hurtigt at sætte fokus på street-basket ved at indkøbe bolde til alle ungdomsspillere, samtidig anskaffede vi en street-basket kurv som supplement til kommunens sparsomme basketbaner.

Senere på foråret kunne vi begynde at rykke ind i hallerne igen, og klubben kunne begynde at udfolde nogle af de ambitioner som bestyrelsen har haft i årets løb. Nemlig, i høj grad at understøtte at Køge Bugt Basket er en klub for bredden og hvor alle disponeringerne skal være til gavn for klubbens medlemmer.

Emner der har haft betydning for os i 2021 har været, 1) at opbygge en trænerlinjer 2) at få gjort holdsport mere aktiv som administration og kommunikation værktøj 3) at øge medlemstallet, og 4) at få hjemmeside gjort up-to-date.

Alle fire elementer synes jeg har rykket helt vildt i årets løb, og det vil jeg på klubbens vegne gerne takke den samlede bestyrelse for, som gør en kæmpe indsats både for klubben som bestyrelsesmedlem men også som aktiv i alle de gode arrangementer vi har kørt hen over sæsonen.  

Som et særligt arrangement holdte vi, lige før sommerferien, en mini camp for første gang i klubbens historien. Dette med kæmpe succes, hvor det var muligt både at understøtte klubfølelsen, få tillært en masse god basket og skabt rammen for en god ny sæson med direkte kommunikation til spillere og forældre.

I slutningen af sommerferien, arrangerede vi street-basket på kulturtorvet i Køge, to lørdage efter hinanden – dette i samarbejde med KøgeHandel. Det var en kæmpe succes. Klubben blev dækket i de lokale medier, via KøgeHandels kanaler og så lykkedes det at få borgmesteren ned for at lære scoretricks i høje hæle. Suppleret at de sociale medier, samt opdatering af hjemmesiden, så var det et fantastisk fremstød for vores allesammens klub. Det skabet interesse hos mange nye, og med en ihærdig opfølgning på de kontaktoplysninger der kom på nysgerrige, så fik vi et kæmpe boost af nye medlemmer.

Nye medlemmer er i året blevet taget ekstra godt i mod, og hvis ikke man er klar over det, synes jeg det er værd at nævne at alle nye medlemmer bliver ringet op personligt og får en god guide til hvordan man forholder sig i klubben og ikke mindst at holdsport er en støtte til os alle.

Den store fremgang har også vist sig på holdende, vi er vokset med mere end 25% i klubben og er her forud for generalforsamlingen godt 190 medlemmer. Det så vi allerede efter sommerferien, hvor vi efter ganske få træninger var nødt til at rykke vores hold fra hal 3 til hal 2, da vi var blevet så mange spillere på holdene at fire kurve ikke var tilstrækkelige. Vi havde ellers glædet os meget til at skulle gøre brug af den nye flotte hal, men af praktiske grunde flyttede vi allerede i september på holdene.

Fremgangen har også gjort det positivt nødvendigt at få engageret ungdomstrænere. Vi har nu gode og stabile ungdomstrænere på såvel U09, U11 og U13. Uden dem har vi ikke kunne kører sæsonens afvikling så stabilt både hvad angår træninger, men også kampafviklingen. Hjælpetrænere har fået eget ansvar for nogle af holdene, hvor de står både for planlægning af træningen, samt afvikling af træning og grand-prix kampe. Det bliver vi alle sammen stolte af at se, både at trænerne udvikler sig men at de også tager et godt ansvar på klubbens vegne.

Denne involvering har gjort det muligt, at vi i klubben nu har både grand-prix hold i stort set alle årrækker og dertil har tilmeldt mesterrækkehold i 2022 for tre hold – U13, U15D og U15H.

Med fremgang følger også udstyr, hvor vi i år har opgraderet klubbens muligheder for afvikling af kampe, så vi understøtter den nye MVP app bedst muligt under kampe. Ligeledes har der været behov for flere træningsrekvisitter som overtrækstrøjer og bolde m.v. Samtidig har vi fornyet klubbens garderobe med mesterrække kamptøj og supplement til de øvrige hold.

Op mod jul afholdte vi i enkelte af årgangene nogle forskellige arrangementer. Nogle holdt en aftenspisning sammen, og andre var ude for at bowle. Det har med andre ord været en rigtig god sæson, hvor jeg oplever at alle har haft gode oplevelser med basket, med klubben og skabt både nye og styrket venskaber. Dette til trods for at vi har måtte gå 2021 sæsonen igennem med en række restriktion. Restriktioner og afvikling som blev bemærket, da vi som klub også blev fremhævet i TVAvisen med et langt indslag om hvad vi gør for at sikre afvikling i foreningslivet på en forsvarlig facon.

Vi kigger nu hen mod en afslutning af sæson, hvor vi alle glæder os til være sammen i Århus i Påsken og opleve endnu en styrkelse af klubfølelsen og få nogle gode oplevelser sammen. Samtidig ser vi at der stadig er stabil fremgang i antallet af medlemmer i klubber, hvorfor vi i bestyrelsen i den kommende tid også får behov for at drøfte hvordan vi kan udvide forældresamarbejdet, samt finde gode løsninger for at afvikle både træning som kampe. Her håber jeg at mange vil give en hånd med og bidrage i det omfang man nu kan, så vi kan forsætte med at være en virkelig god klub for alle – også selv om vi har vokseværk.

Tak for et særdeles godt år til alle; spillere, forældre, trænere, hjælpetrænere og bestyrelsen.

Mogens Hagelskær

Formand, Køge Bugt Basket.