Generalforsamling

Referat af seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamling

d.30.3.2022

 

1. Valg af dirigent

-Brian

2. Formanden beretning

                          -Godkendt

3. Regnskab

-Godkendt af de fremmødte

4. Budget for 2022

-Godkendt af de fremmødte

5. Fastsættelse af kontingent

- Godkendt af de fremmødte

6. Indkommende forslag

- Søskenderabat v/2 15% på den billigste, v/3 50% på den tredje

- Dette forslag blev vedtaget og gælder fra næste sæson

7. Valg af bestyrelse

- Mette genopstiller ikke

- Mandi genopstiller

- Mogens genopstiller

- Christel stiller op

- Malik stiller op

- Lene stiller op

Alle de opstillede er valgt/genvalgt

8. Suppleanter

- Rasmus

- Mette

Begge er valgt som suppleanter

9. Revisor

-Morten genopstiller

Morten er genvalgt

10. Revisor suppleant

-Ingen meldte sig

11. Evt.

- Træningstid med forældre+børn/familiedag

  • Bestyrelsen kigger på dette, evt. En lørdag hver anden måned.

Der informeres om at der kommer en udendørs basket bane

Der informeres om at der kommer udendørs opvarmningsmuligheder Der informeres om muligheden for at bruge træningscenteret for 100 kr om måneden, for medlemmer af klubben.