Referater fra bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde d. 5.3.22

Køge Bugt Basketballklub

Referat Bestyrelsesmøde

05. marts 2022, afholdt hos Mogens

Til stede:

Steffani Hansen

Mette Winther

Mandi Erlandsen

Brian Rimdahl

Mogens Hagelskær

 

Næste møde:

Generalforsamling 30. marts kl 19:00 – 20:00 i Festen Køgehallerne

 

  • 1.Godkendelse af referat fra sidste møde
  • 2.Generalforsamling
  • 3.Regnskab og budget
  • 4.Træningstider
  • Århus
  • 6.Sæsonafslutning & Næste sæson
  • 7.Evt.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet

 

 

Generalforsamling afholdes 30. marts kl 19-20, i Køgehallernes mødelokale Festen.

 

Brian sikre indkaldelse retsmæssigt, og jf. tidligere skabelon.

 

På valg er Mette, Mandi og Mogens

 

Mette ønsker ikke at genopstille.

 

Mandi genopstiller, men har af geografiske grunde behov for at neddrosle.

 

Mogens genopstiller.

 

Vi forsøger at få nye bestyrelsesmedlemmer fra U11 og U13.

 

Brian sigter mod at sende indkaldes ud i weekenden til generalforsamlingen. Herefter appelleres til U11 og U13 forældre.

 

Linjer til Formandens beretning (Årets ambitioner, C19 forgangspersoner TVA, Bolde til medlemmer, CAMP, Streetbasket med stor mediedækning, Sociale medier, Stor fremgang i medlemstal, hjælpetrænere, planlægning af Århus, vokseværk = forældreinvolvering og øget trænerstab)

 

Brian sender regnskab til revisor efter gennemgang, så det kan indgå i forberedelserne til Generalforsamlingen.

 

Kontingent-posten er steget givet flere medlemmer, samt U13 er gået til tre træningstider pr. uge.

 

Sponsor har været et fokus, men givet C-19 har det ikke været muligt at få sikret indsats. Det blev drøftet at få sponsor med til eks. Turer som Århus.

 

De enkelte udgifter blev gennemgået via specifikationsbilag.

 

Der er blevet købt både medlemsbolde, scorertavler og 6’er bolde. Dertil tablet for dommerbord.

 

Halleje i AUG er høj da vi startede i hal 3 med mange hold, men rykkede tilbage i Hal 2 givet antallet af spillere.

 

I trænergodtgørelsen indgår juleanerkendelse på 1000 DKK til alle trænere pr. træner.

 

Budget 2022 gennemgået, klubarrangement ændres til 10.000 DKK for afslutninger. Hertil blev rekvisitter ændret til 25.000 DKK givet bolde til nye medlemmer. Halleje justeres til 95.000 DKK og Trænere justeres tilsvarende, givet flere hold. Budget resultat er derved sat til 58.000 DKK.

 

Kontingentsatser for de respektive hold fastholdes.

 

Både Regnskab for 2021 og Budget 2022 er hermed af den samlede bestyrelse godkendt og videreføres til revisor for Generalforsamling.

 

Der er pr. MAR22 189 medlemmer, en stigning på minimum 40 spillere på sæsonen.

 

Ifht U11 og U07/09, så udvides træningstiden og bliver mere opdelt mandag og torsdag.

Ifht U13, udvides fredagen og Mogens afsøger muligheder for brug af hal 3

Ifht U15, tilpasses træningstiderne ifht U11

 

Der er 70 deltagere tilmeldte inkl. Trænere og holdledere. Der forespørges på en dobbeltdækkerbus.

 

Køge har 6 hold tilmeldt, og forventer at have fire lokaler til overnatning.

 

Der bliver bestilt t-shirts, hvorfor der vil komme kommunikation på det.

 

Budget forventes at holde, med et minimalt overskud

 

Sæsonafslutning holdes ultimo maj og der trænes i nyt set-up i juni. Der sigtes mod Køgehallerne. Mogens hører Kim om haltid ultimo Maj gerne 21 eller 22. Inkl forplejning.

 

Der holdes ikke CAMP, men der kan holdes noget for enkelte hold.

 

Sæsonstart sker ifbm skolestart.

 

Brian og Mogens finder en dag i løbet af April til at planlægge træningstider og hold fordelinger for 22/23 sæson.

 

 

 

Intet at bemærke.